Drogi rysowane

Drogi rysowane, czyli mapy. Internetowe, papierowe, mobilne. Wektorowe, fotomapy, satelitarne. Takie, z których korzystam, korzystałem lub tylko zerkałem.

Mapy internetowe
  • Google Maps - chyba najpopularniejsze, posiadające oprócz tego wersję mobilną, domyślnie zainstalowaną w systemie Android
  • Geoportal 2 | iMap - bardzo wszechstronne, bardzo dokładne, obejmujące całą Polskę
  • Mapa turystyczna RDLP w Gdańsku - prosta, ale względnie dokładna mapa obejmująca teren Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku

Mapy mobilne
  • Google Maps - najpopularniejsze i stosunkowo uniwersalne, ale starsze wersje pod niektórymi względami były użyteczniejsze; to samo odnosi się zresztą do wersji komputerowej


Brak komentarzy :

Prześlij komentarz